NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Bewoners die zijn overleden

Wijkagent en BOA

Komende werkzaamheden

Het laatste nieuws

MFC De Bogen

Kopie voor de nieuwsbrief en/of
deze website graag mailen naar

Redactie@DeBogen-Harderwijk.nl


Komende onderhoud
en/of werkzaamheden
in De Bogen


Gemeentelijke
bestemmingsplannen
voor Drielanden


Harderwijker Courant online


Drie maal per jaar komt er een nieuwsbrief uit met de mededelingen van de commissies, het bestuur
en de huismeester. Deze worden verspreid onder alle bewoners van
“De Bogen” en de sponsoren.


Bij storingen en/of calamiteiten en

bij afwezigheid van de huismeester

geven bewoners dit telefonisch door.


Voor onze huurders ten alle tijden via

Omnia service wonen (0341) 27 87 77 van 08:00 tot 12:30 uur.

En uitsluitend voor calamiteiten op overige tijden: (0341) 27 87 04

of mail naar info@omniawonen.nl.


Voor eigenaren, bij afwezigheid

van de huismeester, bellen naar

Metea (VvE beheerder) (030) 600 39 30. Bij calamiteiten buiten kantoortijden: (020) 514 86 76 of mail naar

VvE@VvEmetea.nl.

LET OP: “Kijk bij komende werkzaamheden”

Winkels mogen iedere zondag open

Aanvulling op het parkeren voor De Bogen

WhatsApp-groepen als aanvulling


WINKELS MOGEN IEDERE ZONDAG OPEN

De gemeente Harderwijk heeft besloten om de regels op zondag open te gaan, gelijk te trekken voor alle winkels in Harderwijk en Hierden. Dat betekent dat de winkels vanaf februari iedere zondag hun deuren mogen openen tussen 12:00 en 18:00 uur.


Tot nu toe gold deze ruime regeling alleen voor supermarkten en bijvoorbeeld bouwmarkten en tuincentra. Andere winkels, zoals die in de binnenstad en de wijkwinkelcentra, kregen ieder jaar 26 zondagen toestemming om open te gaan.

Aan die ongelijkheid komt nu dus een einde.


De enige dag waarop winkels in de gemeente niet open mogen is Eerste Kerstdag. Ook als deze dag niet op een zondag valt. (0124)

AANVULLING OP HET PARKEREN VOOR DE BOGEN

De haventjes langs de busbaan zijn in het verleden speciaal gemaakt voor bewoners van De Bogen die slecht ter been zijn. Alleen het rijden op de busbaan mag alleen met ontheffing. Zonder ontheffing loopt u de kans op een boete. Bewoners van De Bogen kunnen een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Dit geldt voor alle bewoners die slecht ter been zijn.


Hoe kunt u een ontheffing aanvragen:

Stuur een e-mail naar info@harderwijk.nl

Vermeld in de e-mail:

  • Uw adres
  • Uw kenteken
  • Uw motivatie (waarin u bijvoorbeeld toelicht dat u slecht ter been bent en waaruit dat blijkt)
  • Kopie van gehandicaptenparkeerkaart is niet meer verplicht. Dit is een versoepeling t.o.v. het vorige bericht in onze nieuwsbrief.
  • De ontheffing kost € 13,99 en is 3 jaar geldig.


Voor vragen kunnen bewoners contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente
(0341) 411 911. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. (1222)

Met vriendelijke groet,

Willem van Blijderveen

Adviseur Verkeer Gemeente Harderwijk

WHATSAPP-GROEPEN ALS AANVULLING OP ONZE MEDEDELINGENBORDEN VAN DE BOGEN

Er zijn WhatsApp-groepen voor geïnteresseerde bewoners van het appartementencomplex De Bogen. Dit op vrijwillige basis.


Waarom willen we dat?

Als wij u willen berichten dat er een storing is of dat er werkzaamheden worden verricht, plaatsen wij een mededeling op de borden bij de 4 ingangen van ons complex. Dat doet meestal de huismeester. Daar zij maar 3 ochtenden aanwezig is, kan het dus zijn dat u enkele mededelingen veel te laat onder ogen krijgt.


Deze WhatsApp-groepen dienen dus gezien te worden als een aanvulling op het mededelingenbord. Hierdoor bent u veel sneller op de hoogte van belangrijke berichten en/of storingen.

  • Deze groepen zijn met eenrichtingsverkeer geprogrammeerd
  • Onderlinge communicatie of antwoord geven via deze groep is dus niet mogelijk
  • Alleen de huismeester en het bestuur van de VvE kunnen deze mededelingen plaatsen


Wilt u ook aangesloten worden op één van deze WhatsApp-groepen?

Dat kan zeker! U heeft daarvoor alleen uw mobiele telefoon nodig en de App (programma) WhatsApp. Wij hebben 2 groepen gemaakt. Voor de Bazuindreef en het Triasplein. Elke groep kunnen dus specifieke mededelingen ontvangen.


Hoe kunt u meedoen?

Per adres kunnen een aantal personen aangesloten worden. Denk aan uw partner, eventuele kinderen, uw verzorging, e.d.
U dient daar te allen tijde wel toestemming voor te geven.

Dit benodigde formulier is bij de huismeester te verkrijgen. Door dit formulier in te vullen, dragen wij zorg voor aansluiting op de WhatsApp-groep van het mobiele nummer. De genoemde personen moeten wel een relatie met u en/of de Bogen hebben.


Dit formulier graag inleveren bij de huismeester of in de ideeënbus naast haar kantoor in de binnentuin of in de brievenbus van Bazuindreef 57.

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer en Cookie statement | Laatste up-date: 16 juli 2024

HET LAATSTE NIEUWS

Laatste up-date: 16 juli 2024