NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Wijkagent en BOA

Komende werkzaamheden

Het laatste nieuws

MFC De Bogen

Activiteiten commissie


De leiding zal in handen zijn van
Betsie en Harry Hoogers


Ons adres is: Triasplein 70

T: (0341) 26 50 60

E: fam.hoogers@wajecom.nl


Deze Bridgeclub is onder auspiciën van de wijkvereniging DRIELANDEN


Leer bridgen met
wereldkampioen Berry Westra
12 YouTube video-lessen


“BRIDGEN KAN JE BLIJ MAKEN!”

U vraagt zich misschien af: “Hoezo?”

Ik kan daar voor mijzelf wel een antwoord op geven.
Ik bridge al vele jaren. En weet uit ervaring dat een bridgecontract halen iedere keer weer een uitdaging is. Als je dat lukt, geeft het je weer een blij/ voldaan gevoel (soms met een knipoog naar de tegenpartij).

Maar het is voor mij ook fijn/ plezierig om via het bridgen in contact te komen met andere mensen.

Ik heb het bridgen en het lid zijn van een club wel eens “een oudedagsvoorziening” genoemd. Door deze contacten ontmoet je leden soms ook buiten de club om (bijvoorbeeld: in kleine groepjes thuis bridgen).

Ze wonen vaak in dezelfde plaats. Als je niet zo mobiel meer bent of alleen komt te staan, dan zijn er mensen in de buurt waarmee contacten kunnen blijven als welkome, blije aanvulling op je dagelijks leven.Nu wil ik graag nog even doorgaan op bridgeclubs en wel in het bijzonder op bridgeclub “De Bogen”.

In september bestaan wij 2 jaar. Een nieuwe club is altijd blij met nieuwe leden. En dat is gelukt.

Aan het eind van ons tweede seizoen hebben wij 26 leden. Daar zijn wij heel blij mee. En “naar verluid” hebben onze leden het naar hun zin. De sfeer is recreatief en ontspannen.


Ik wil tegen bridgers in Drielanden zeggen:
“Sluit je bij ons aan!”.


Onder de paraplu van de wijkvereniging “Drielanden” bridgen wij eenmaal in de 14 dagen; op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur (eindtijd +/- 17.00 uur) in het MFC De Bogen. De contributie bedraagt € 25,00 per seizoen.


Bridget u graag, hebt u tijd op dinsdagmiddag.

U bent van harte welkom.


Startdatum 3e seizoen: 12 september 2023.
Wilt u meer informatie dan kunt u mij bellen onder telefoon nummer (0341) 26 50 60.

Betsie Hoogers

Mede namens ons team


BRIDGECLUB DE BOGEN