NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Bewoners die zijn overleden

Wijkagent en BOA

Komende werkzaamheden

Het laatste nieuws

MFC De Bogen

De vrijwilligers van deze
schoonmaak commissie
kunt u
hier zien


Uw aanspreekpunt is Ria Hagen
E:
HansRiaHagen@gmail.com

BESTE MEDEBEWONERS,

Onze schoonmaakcommissie bestaat momenteel uit vier personen. Twee wonen er in blok 4. We zouden het prettig vinden als er uit de andere blokken bewoners lid willen worden van deze commissie.


Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat ons appartementencomplex schoon en netjes blijft.

Als u er iets voor voelt om lid te worden kunt u zich bij mij aanmelden om zo een bijdrage leveren aan een nette woonomgeving.


Namens de schoonmaakcommissie,

Ria Hagen M: 06- 40 62 15 06.

SCHOONMAAKCOMMISSIE

De schoonmaakcommissie controleert de werkzaamheden die voor ons appartementencomplex worden uitgevoerd door schoonmaakbedrijf De Mik. Zij overleggen waar nodig over de gang van zaken.


De schoonmaakcommissie heeft tot taak om de werkzaamheden van het schoonmaakbedrijf te bewaken en te waarborgen. Bij klachten zal zij in overleg treden, samen met de huismeester en/of het VvE bestuur, naar het schoonmaakbedrijf.

SCHOONMAAK
COMMISSIE