NAAR BOVEN

▲▲▲▲

▲▲▲▲

De laatste 5 aanvullingen

Bewoners die zijn overleden

Wijkagent en BOA

Komende werkzaamheden

Het laatste nieuws

MFC De Bogen

De vrijwilligers van deze
technische commissie
kunt u
hier zien


Uw aanspreekpunt is Harry Beertsen
E:
HarryBeertsen@VvE-DeBogen.nl
VvE TECHNISCHE COMMISSIE

Niet elke VvE heeft een Technische commissie. Dat zie je meestal bij wat grotere VvE’s. Wat ook een rol speelt: zijn er leden die dit graag doen? En hebben zij een goed inzicht in bouwkundige zaken? De bevoegdheden zijn afhankelijk van welke mandaat zij krijgen van het bestuur van de VvE. Het bestuur van de VvE blijft altijd eindverantwoordelijk. Dat kun je ook teruglezen op de website van VvE Recht.


De Rol van de commissie

In het algemeen kun je zeggen, dat de commissie verantwoordelijk is voor de volgende zaken:

  • Het begeleiden van onderhoud, b.v. voor de lift
  • Het inplannen van groot onderhoud.
  • Het opvragen van, beoordelen van en adviseren over offertes samen met het bestuur.


Zoals al aangegeven heeft de VvE Technische commissie geen formele bevoegdheid. Tenzij dit bijvoorbeeld door het bestuur of de VvE vergadering is gemandateerd. Vaak zal het adviseren van de commissie het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) dienen. Dit plan is ook de basis voor de jaarlijkse reserveringen Groot Onderhoud.


De commissie en de VvE Beheerder

Bij onze VvE is de professionele VvE Beheerder METEA uit Nieuwegein ingehuurd. Onze Technische commissie is dan meestal de sparringpartner van deze VvE Beheerder. Zij overleggen met hem over het voorgenomen onderhoud. Niet alleen bijvoorbeeld op basis van een of meerdere offertes, maar ook het dagelijks onderhoud. Om het echter werkbaar te houden zal de beheerder wel vaak een mandaat hebben. Bijvoorbeeld voor noodsituaties. Of klein onderhoud tot € 500,00. Dit mandaat is door onze VvE vergadering vastgesteld.

DUURZAAMHEIDSLOKET HARDERWIJK

Wij zouden graag de volgende site bij u onder de aandacht willen brengen namelijk, Veluwe duurzaam,

op deze site staan leuke en ook handige tips om stookkosten te besparen, uw verlichting aan te passen met ledlampen en vele andere zaken.

TECHNISCHE
COMMISSIE